Teamutveckling

utveckling för ledningsgrupp

Ett tydligt ledarskap och en effektiv ledningsgrupp är avgörande för organisationens resultat. En ledningsgrupp kan må bra av att fördjupa de personliga relationerna, likaväl som att slipa på den nya affärsplanen. Vad målet med insatsen än är, är den gemensamma bilden av nuläget avgörande. Vi måste förstå och respektera varandras syn på nuläget, för att kunna enas om vägen till nästa gemensamma mål.

 

utveckling för arbetslag

En medarbetare som ser sin betydelse för hela teamets resultat, kan ta ansvar och bidra. När uppdraget och målet är tydligt för gruppen kan man skapa strategier och handlingsplaner för framtiden. Att avsätta tid för utveckling av samarbete och kommunikation lönar sig alltid.

 

Så går det till

Ibland behöver arbetslaget diskutera nuläge och framtid, komma överens om strategiska frågor och handlingsplaner som leder verksamheten och laget framåt. Fryklunds kan inspirera gruppen att åstadkomma nya resultat som gör skillnad lång tid framöver. Med bättre kommunikation och samspel, blir livet på jobbet mer spännande och gruppen kan åstadkomma resultat som tidigare inte varit möjliga. Kombinera gärna teamutveckling med uppföljning och ev individuell coaching, då ökar effekten avsevärt.

 

"Jag har aldrig tidigare varit med om att så många ur personalen självmant erbjudit sig att ta på sig nya arbetsuppgifter. Det var något som hände med initiativkraften och viljan att bidra till det gemensamma resultatet."

 

- deltagare i teamutveckling

"Förut var våra arbetsplatsmöten långtråkiga och tysta. Nu har många med sig frågor som de vill diskutera och kollegorna är intresserade och engagerade. Vi har t o m bjudit in andra avdelningar för att dela med oss av vår förändring."

 

- deltagare teamutveckling