konflikthantering

Fryklunds arbetar med personliga konflikter i par eller med större grupper. Att låta destruktiva konflikter fortgå är ett effektivt sätt att slösa pengar, tid och kraft. Medarbetare blir sjukskrivna och det pågår krig där alla till slut är förlorare. Alla inblandade kan bete sig på ett sådant sätt att konflikter odlas och växer. Man kan också välja att bete sig på ett sådant sätt att konflikter motverkas. Vi behöver inse att vi har en del av ansvaret och att vi påverkar resultatet. Det är sällan bara "dom andras fel".

 

Så går det till

Eventuellt startar vårt samarbete med en kartläggning där alla får komma till tals i enskilda samtal. Därefter kan vi "rita kartan" och se helheten. Det finns alltid en ordnad struktur och plan för hur konflikthanteringen ska gå till och det finns spelregler för hur vi ska uppträda mot varandra under processen. Vi arbetar med teori, övningar, reflektioner och samtal. Ökad självkännedom, ärlighet och öppenhet gör att människor får kontakt med varandra och det blir lättare att andas i rummet. När vi är klara har deltagarna enats om strategier och handlingsplan för hur de ska få en bättre framtid tillsammans. Uppföljning bör alltid ske några veckor efter insatsen.

"Det är ganska tufft, Berit utmanar mig och jag får träna både på jobbet och hemma. Men det är det värt, finns liksom ingen väg tillbaka."

 

- coachad medarbetare i konflikt med sin chef